Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Justice de paix de Schaerbeek (Belgicko) 13. marca 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

(vec C-190/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Justice de paix de Schaerbeek

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Žalovaný: Gherasim Sorin Rusu

Prejudiciálna otázka

Majú sa smernica Rady 93/13/ES o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave2 uplatniť vo vzťahoch medzi SNCB a cestujúcimi bez platného cestovného dokladu?

____________

1     Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).

2     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, s. 14).