Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Justice de paix de Schaerbeek (Belgija) 13. marca 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

(Zadeva C-190/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Justice de paix de Schaerbeek

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Tožena stranka: Gherasim Sorin Rusu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se Direktiva Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 in Uredba št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu2 uporabljata za razmerja med SNCB in potniki, ki so jih dobili brez veljavne vozovnice?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).

2     Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL 2007, L 315, str. 14).