Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Justice de paix de Schaerbeek (Belgien) den 13 mars 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) mot Gherasim Sorin Rusu

(Mål C-190/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Justice de paix de Schaerbeek

Parter i det nationella målet

Klagande: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Motpart: Gherasim Sorin Rusu

Tolkningsfrågan

Är rådets direktiv 93/13/EEG om villkor i konsumentavtal1 och Europaparlamentets och rådets förordning nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer2 tillämpliga på förhållandet mellan SNCB och de resenärer som påträffas utan giltig biljett?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 2007, s. 14).