Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (l-Irlanda) fit-2 ta’ Marzu 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon vs Minister for Justice and Equality

(Kawża C-169/18)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

Court of Appeal (l-Irlanda)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Konvenut: Minister for Justice and Equality

Domandi preliminari

Suġġett għall-ġustifikazzjonijiet potenzjali deskritti fit-tieni, fit-tielet u fir-raba’ domanda, Stat Membru jikser ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE 1 (iktar ʼil quddiem id-“Direttiva 2004”), li jgħid li l-viża għandha tinħareġ kemm jista’ jkun malajr lill-konjuġi u lill-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni li jeżerċita d-drittijiet ta’ moviment liberu fl-Istat Membru inkwistjoni jew li jkollu l-intenzjoni li jeżerċita tali drittijiet, meta d-dewmien fl-ipproċessar ta’ din l-applikazzjoni jeċċedi tnax-il xahar jew iktar?

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel domanda, dewmien fl-ipproċessar ta’ applikazzjoni għal viża skont dan l-Artikolu 5(2), jew b’mod iktar ġenerali fl-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar tali applikazzjoni, minħabba li għandu jiġi żgurat b’mod partikolari permezz ta’ verifiki tal-isfond li din l-applikazzjoni ma hijiex qarrieqa jew abbuż ta’ dritt, inkluż li ż-żwieġ [ma huwiex] żwieġ ta’ konvenjenza, huwa [iġġustifikat], kemm jekk skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004 kif ukoll jekk skont xi dispożizzjoni oħra, u b’hekk ma jiksirx l-Artikolu 5(2)?

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel domanda, dewmien fl-ipproċessar ta’ applikazzjoni għal viża skont l-imsemmi Artikolu 5(2), jew fl-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar tali applikazzjoni, minħabba li għandu jiġi żgurat li jsiru verifiki fil-fond tal-isfond u verifiki ta’ sigurtà fuq persuni ġejjin minn ċerti pajjiżi terzi, minħabba tħassib speċifiku dwar is-sigurtà fil-każ ta’ vjaġġaturi ġejjin minn dawn il-pajjiżi terzi, huwa ġġustifikat, kemm jekk skont l-Artikolu 27 jew l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004 kif ukoll jekk skont xi dispożizzjoni oħra, u b’hekk ma jiksirx l-Artikolu 5(2)?

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel domanda, dewmien fl-ipproċessar ta’ applikazzjoni għal viża skont l-imsemmi Artikolu 5(2), jew fl-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar tali applikazzjoni, li jirriżulta minn influss f’daqqa u mhux antiċipat ta’ applikazzjoni bħal dawn minn ċerti pajjiżi terzi meqjusa li huma ta’ tħassib ta’ theddida reali għas-sigurtà, huwa ġġustifikat, u b’hekk ma jiksirx l-Artikolu 5(2)?

____________

1     Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 5, p. 46).