Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 5. märtsil 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz versus État belge

(kohtuasi C-174/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Liège

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu lepingu artikliga 39 on vastuolus see, et Belgia maksusüsteem toob oma 1992. aasta tulumaksuseadustiku artikliga 155 – olenemata sellest, kas 12. märtsi 2008. aasta käskkirja nr Ci.RH.331/575.420 kohaldatakse või mitte – kaasa selle, et esimese kaebaja Luksemburgist saadud pensione, mis on Belgia ja Luksemburgi vahelise topeltmaksustamise vältimise lepingu artikli 18 kohaselt maksuvabad, võetakse arvesse Belgia maksu arvutamisel ja et neist lähtutakse 1992. aasta tulumaksuseadustikus ette nähtud maksusoodustuste tegemisel, kuigi tulenevalt topeltmaksustamise vältimise lepinguga soovitud eesmärgist, et need oleksid täielikult maksuvabad, ei peaks neist lähtuma, ning selle, et need maksusoodustused, mis seonduvad näiteks esimese kaebaja tulu maksuvaba osaga, pikaajaliste hoiustega, koduabiteenuste kupongidega tasutavate teenustega, elektrienergia säästmiseks eluasemes tehtud kulutustega, eluaseme varga- või tulekahjukindlaks muutmiseks tehtud kulutustega ja annetustega, lähevad osaliselt kaduma, jäävad väiksemaks või rakenduvad väiksemas määras võrreldes sellega, kui mõlema kaebaja tulud pärineksid Belgiast ja oleksid Belgias maksustatavad ja mitte maksuvabad, ning nende suhtes rakenduksid kõik maksusoodustused täielikult?

____________