Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Liège (Belgia) on esittänyt 5.3.2018 – Jean Jacob ja Dominique Lennertz v. Belgian valtio

(asia C-174/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Jean Jacob ja Dominique Lennertz

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artikla esteenä sille, että Belgian verojärjestelmästä eli vuoden 1992 CIR:n 155 §:stä, riippumatta siitä, sovelletaanko 12.3.2008 päivättyä soveltamisohjetta nro Ci.RH.331/575.420 vai ei, seuraa, että ensimmäisen kantajan Luxemburgista saamat eläkkeet, jotka on vapautettu verosta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn Belgian ja Luxemburgin välisen sopimuksen 18 artiklan nojalla, otetaan huomioon Belgian veron laskennassa ja niitä käytetään veron määräytymisperusteena myönnettäessä vuoden 1992 CIR:ssä säädettyjä veroetuja, vaikka niiden ei pitäisi kuulua veron määräytymisperusteeseen, koska ne on haluttu vapauttaa kokonaan verosta kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyssä sopimuksessa, ja että nämä edut, kuten verosta vapautetut osuudet, pitkäaikaiset säästötalletukset, palveluseteleillä maksetut kulut, kulut asunnon energiansäästöjen mahdollistamiseksi, kulut asunnon suojaamiseksi asuntomurtoja tai tulipaloa vastaan sekä ensimmäisen kantajan hyväntekeväisyyteen antamat lahjoitukset, menetetään osittain, ne ovat pienemmät tai ne myönnetään pienempinä kuin silloin, jos molemmilla kantajilla olisi Belgiasta saatuja tuloja, joista puolestaan kannettaisiin vero Belgiasta eikä niitä vapautettaisi verosta ja joihin veroedut voidaan siten kohdistaa täysimääräisesti?

____________