Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. ožujka 2018. uputio Tribunal de première instance de Liège (Belgija) – Jean Jacob, Dominique Lennertz protiv État belge

(predmet C-174/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Tuženik: État belge

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 39. Ugovora o Europskoj uniji da belgijski porezni sustav svojim člankom 155. ZPD-a iz 1992., neovisno o tome primjenjuje li se Okružnica br. Ci.RH.331/575.420 od 12. ožujka 2008., dovodi do toga da se tužiteljeve luksemburške mirovine, izuzete od poreza na temelju članka 18. Ugovora o sprečavanju dvostrukog oporezivanja između Belgije i Luksemburga, uključuju u izračun belgijskog poreza i ulaze u osnovicu za dodjelu poreznih olakšica propisanih u ZPD-u iz 1992., dok one ne smiju biti njezin dio zbog njihova potpunog izuzeća koje se zahtijeva Ugovorom o sprečavanju dvostrukog oporezivanja, te da se korist od tih olakšica, kao što je dio izuzet od oporezivanja, olakšice na temelju dugoročne štednje, troškova plaćenih putem bonova za posebne usluge radi postizanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada ili olakšice na temelju zaštite stambenih objekata od provale ili požara ili olakšice na temelju tužiteljevih donacija, djelomično gubi, smanjuje ili priznaje u smanjenom iznosu od onoga koji bi bio priznat u slučaju da su oba tužitelja imala belgijske prihode, koji su pak oporezivi u Belgiji i nisu izuzeti od poreza te stoga mogu apsorbirati sve porezne olakšice?

____________