Language of document :

A tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2018. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jean Jacob, Dominique Lennertz kontra État belge

(C-174/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Liège

Az alapeljárás felei

Felperesek: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkével ellentétes-e az, hogy a belga adórendszer keretein belül a CIR 1992 155. cikke – függetlenül attól, hogy a 2008. március 12-i Ci.RH.331/575.420. sz. körlevél alkalmazásra kerül-e – oda vezet, hogy egyrészt a felperes Luxemburgból származó – a Belgium és Luxemburg közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 18. cikke alapján adómentes – jövedelmeit figyelembe veszik a belga adó kiszámítása során, és azok a CIR 1992 szerinti adókedvezmények alapjául szolgálnak, holott a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény által elérni kívánt teljes mentesség miatt annak nem szabadna részét képezniük, másrészt ezen adókedvezmények – így például az adómentes jövedelemhányad, a hosszú távú megtakarítások, a szolgáltatási utalványokkal finanszírozott kiadások, a lakóhely energia-megtakarítására fordított költségek, a lopás, a tűz elleni védekezés, valamint a felperes adományai utáni adókedvezmények – részben elvesznek, csökkennek, vagy azokat kisebb mértékben biztosítják annál, mintha mindkét felperesnek csak Belgiumból származó, Belgiumban adóköteles, nem adómentes jövedelme lenne, és azok ily módon elnyelhetnék az összes adókedvezményt?

____________