Language of document :

2018 m. kovo 5 d. Tribunal de première instance de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jean Jacob, Dominique Lennertz / État belge

(Byla C-174/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Jean Jacob, Dominique Lennertz 

Atsakovė: État belge

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos sutarties 39 straipsniu draudžiama, kad pagal Belgijos mokesčių sistemą, t. y. CIR 1992 155 straipsnį, kai netaikomas 2008 m. kovo 12 d. aplinkraštis Nr.°Ci.RH.331/575.420, į ieškovo iš Liuksemburgo gaunamas pensijas, atleidžiamas nuo mokesčių pagal Belgijos ir Liuksemburgo sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo 18 straipsnį, būtų atsižvelgiama apskaičiuojant mokestį Belgijoje, kuriuo remiamasi kaip pagrindu taikant CIR 1992 numatytas mokesčių lengvatas, ir kad šios lengvatos, pavyzdžiui, neapmokestinamoji mokesčio dalis, ilgalaikiai indėliai, išlaidos, patirtos dėl paslaugų čekių, siekiant taupyti būsto energiją, apsaugoti būstą nuo vagystės ar gaisro, ar ieškovo dovanoms, būtų sumažintos arba taikomos mažesnės nei tuo atveju, jeigu ir vienos, ir kitos ieškovų pajamos būtų gaunamos iš Belgijos ir jeigu ieškovė, kitaip nei ieškovas, gautų pensijas tik iš Belgijos?

____________