Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 5 martie 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge

(Cauza C-174/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Pârât: État belge

Întrebările preliminare

Articolul 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană se opune posibilității ca, în regimul fiscal belgian, în temeiul articolului 155 din CIR/92, indiferent dacă se face abstracție sau se aplică Circulara din 12 martie 2008 cu nr. Ci.RH.331/575 420, pensiile provenite din Luxemburg ale reclamantului, exonerate în temeiul articolului 18 din Convenția pentru evitarea dublei impuneri dintre Belgia și Luxemburg, să fie incluse la calculul impozitului belgian, să servească drept bază pentru acordarea avantajelor fiscale prevăzute de CIR/92, deși ele ar trebui să nu facă parte din aceasta datorită scutirii lor totale stabilite prin Convenția pentru evitarea dublei impuneri, iar rezultatul acestor avantaje, precum cel obținut din cotitatea scutită de impozit, economiile pe termen lung, cheltuielile plătite cu bonuri de servicii, în vederea economisirii energiei într-o locuință, de asigurare a locuințelor împotriva furtului sau incendiilor, pentru liberalități ale reclamantului, să fie în parte pierdut, redus sau să fie acordat într-o mai mică măsură decât dacă ambii reclamanți ar obține venituri în Belgia care, la rândul lor, sunt impozabile în Belgia, nefiind scutite și pot astfel să absoarbă totalitatea avantajelor fiscale?

____________