Language of document :

Kanne 1.3.2018 – Kuota International v. EUIPO – Sintema Sport (K)

(asia T-136/18)

Oikeudenkäyntikieli:     ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Kuota International Corp. Ltd (Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) (edustaja: asianajaja C. Herissay Ducamp)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Sintema Sport Srl (Albiate, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki K – EU-tavaramerkki nro 11 380 771

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.12.2017 asiassa R 3111/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa kanteen tutkittavaksi

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä katsottiin, ettei kantaja ollut esittänyt näyttöä vilpillisestä mielestä ja ettei EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta voida hyväksyä

kumoaa EU-tavaramerkin nro 11 380 771 EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

____________