Language of document :

2018. március 1-jén benyújtott kereset – Kuota International kontra EUIPO - Sintema Sport (K)

(T-136/18. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Kuota International Corp. Ltd (Brit Virgin-szigetek) (képviselő: C. Herissay Ducamp ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sintema Sport Srl (Albiate, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: K európai uniós ábrás védjegy – 11 380 771.  sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 3111/2014-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak a jelen keresetet;

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben megállapította, hogy a felperes nem bizonyította a rosszhiszeműséget, és kimondta, hogy az európai uniós védjegyrendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján benyújtott, törlés iránti kereset nem fogadható el;

törölje a 11 380 771.  sz. európai uniós védjegyet az európai uniós védjegyrendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

____________