Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2018-0209\tra-doc-et-req_comm-t-0209-2018-201803124-02_00.doc

22. märtsil 2018 esitatud hagi – Porsche versus EUIPO - Autec (Mootorsõidukid)

(kohtuasi T-209/18)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Klawitter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Autec AG (Nürnberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: hageja

Vaidlusalune disainilahendus: ELi disainilahendus nr 1230593-0001

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 19. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 945/2016-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja jätta rahuldamata vaidlusaluse disainilahenduse nr 1230593-0001 kehtetuks tunnistamise taotlus.

Väited

Määruse nr 6/2002 artikli 5 rikkumine;

määruse nr 6/2002 artikli 6 rikkumine.

____________