Language of document :

Acțiune introdusă la 22 martie 2018 – Porsche/EUIPO – Autec (autoturisme)

(Cauza T-209/18)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Germania) (reprezentanți: C. Klawitter, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Autec AG (Nürnberg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul desenului sau modelului industrial în litigiu: reclamanta

Desenul sau modelul industrial în litigiu: desenul sau modelul industrial comunitar nr. 1230593-0001

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 19 ianuarie 2018 în cauza R 945/2016-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și respingerea cererii de anulare a desenului sau modelului industrial comunitar atacat nr. 1230593-0001.

Motivele invocate

încălcarea articolului 5 din Regulamentul nr. 6/2002;

încălcarea articolului 6 din Regulamentul nr. 6/2002.

____________