Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d’appel de Mons (Belgia) la 19 martie 2018 – Mydibel SA/État belge

(Cauza C-201/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d’appel de Mons

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Mydibel SA

Pârât: État belge

Întrebarea preliminară

Articolele 14, 15, 168, 184, 185, 187 și 188 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 trebuie interpretate și aplicate în așa fel încât există sau nu există o revizuire/regularizare a TVA-ului cu privire la un bun imobil de capital, care a fost dedusă inițial în mod corect, atunci când acest bun imobil de capital a făcut obiectul unei operațiuni „sale and lease back” (preluare de leasing), dat fiind că:

-    operațiunea „sale lease back” este formată prin acordarea combinată și simultană a unui drept de emfiteoză (un drept real temporar) de către persoana impozabilă în favoarea a două instituții financiare și a unui leasing de către aceste două instituții financiare persoanei impozabile;

-    această operațiune „sale lease back” constituie o operațiune pur financiară pentru a spori lichiditățile persoanei impozabile;

-    operațiunea „sale lease back” (preluare de leasing) nu a fost supusă TVA-ului;

-    bunul imobil de capital a rămas în posesia persoanei impozabile și a fost utilizat pentru activitatea impozabilă a contribuabilului, în mod continuu și durabil, atât înainte, cât și după operațiune.

O interpretare și o aplicare a dispozițiilor menționate mai sus care conduc la o revizuire/regularizare a TVA-ului dedus inițial sunt conforme cu principiul neutralității TVA-ului și/sau cu principiul egalității de tratament?

____________

1 – JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.