Language of document :

2018 m. kovo 27 d. Électricité de France (EDF) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-747/15 EDF / Komisija

(Byla C-221/18 P P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Électricité de France (EDF), atstovaujama advokato M. Debroux

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Prancūzijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priimti sprendimą dėl ieškinio pirmojoje instancijoje – jį patenkinti ir todėl panaikinti 2015 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimo (ES) 2016/154 dėl valstybės pagalbos SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002)1 1–5 straipsnius.

Papildomi reikalavimai:

priimti galutinį sprendimą dėl ieškinio pirmojoje instancijoje pirmojo pagrindo ir antrojo pagrindo pirmos dalies, pripažinti pagrįsta šią antrojo pagrindo pirmą dalį ir todėl nuspręsti, kad ginčijamai priemonei taikytinas rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio veiklos vykdytojo principas,

grąžinti bylą kitos sudėties Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl kitų ieškovės pagrindų ir argumentų, nurodytų jos 2015 m. gruodžio 22 d. ieškinyje, ir atidėti bylinėjimosi pirmojoje instancijoje išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Dar papildomas reikalavimas:

grąžinti bylą kitos sudėties Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl visų ieškovės pagrindų ir argumentų, nurodytų jos 2015 m. gruodžio 22 d. ieškinyje (įskaitant papildomai pateiktus pagrindus), ir atidėti bylinėjimosi pirmojoje instancijoje išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Bet kuriuo atveju:

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo keturis pagrindinius pagrindus ir vieną papildomą pagrindą.

Pirmasis pagrindas grindžiamas 2009 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimo EDF / Komisija (T-156/04) res judicata galios pažeidimu. Skundžiamame sprendime ginčijama priemonė nurodoma kaip tariamas atleidimas nuo mokesčio, priešingai nuo toje pačioje byloje 2009 m. gruodžio 15 d. priimto sprendimo, kuriame aiškiai atmestas šis požiūris. Siekiant pateisinti šį skirtingą ginčijamos priemonės vertinimą, skundžiamame sprendime, atrodo, klaidingai netiesiogiai nurodyta būtinybė 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimą aiškinti „atsižvelgiant“ į 2012 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo patvirtinamąjį sprendimą (C-124/10 P). Šiame sprendime Teisingumo Teismas nepateikė pozicijos dėl ginčijamos priemonės nustatymo, o tai yra faktinių aplinkybių konstatavimas.

Antrasis pagrindas grindžiamas Bendrajam Teismui pateiktų įrodymų iškraipymu. Šiais įrodymais apibūdinama faktiškai įgyvendinta EDF kapitalo restruktūrizavimo priemonė ir jais remiantis negalima nustatyti tariamo atleidimo nuo mokesčio, kurį nustatė Bendrasis Teismas.

Trečiasis pagrindas grindžiamas atidaus ir nešališko nagrinėjimo pareigų, nustatytų neseniai suformuotoje Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, visų pirma 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendime Frucona Košice (C-300/16 P), pobūdžio ir apimties nepaisymo; dėl to Bendrajam Teismui buvo pateikta rašytinių pastabų.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas nesilaikė pareigos motyvuoti tiek atsižvelgiant į nagrinėjamos priemonės vertinimą, tiek į tai, kad nebuvo aptarti ieškovės argumentai, pagrįsti Sprendimu Frucona Košice.

Galiausiai papildomai pateiktas pagrindas grindžiamas teisės klaida nurodytą pagalbą vertinant kaip naują pagalbą, nors ji turėjo būti laikoma esama pagalba.

____________

1 OL L 34, p. 152.