Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 19 Φεβρουαρίου 2018 – flightright GmbH κατά Eurowings GmbH

(Υπόθεση C-130/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: flightright GmbH

Εναγομένη: Eurowings GmbH

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, σημείο iii, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911 , την έννοια ότι η αξίωση αποζημιώσεως για ματαίωση πτήσεως λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχωρήσεως αποκλείεται και στην περίπτωση που ο επιβάτης αεροπορικών μεταφορών υφίσταται εξαιτίας της εναλλακτικής πτήσεως που του προσφέρεται απώλεια χρόνου συνολικά μικρότερη από τρεις ώρες, μεγαλύτερη όμως από δύο ώρες, διότι η πραγματική άφιξη καθυστερεί περισσότερο από δύο ώρες αλλά λιγότερο από τρεις ώρες σε σχέση με την προγραμματισμένη άφιξη;

____________

1 ΕΕ L 46, σ. 1.