Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2018. uputio Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) – Maria Vester protiv Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

(predmet C-134/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Maria Vester

Tuženik: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

Prethodna pitanja

Krše li se članci 45. i 48. Ugovora od 25. ožujka 1957. o funkcioniranju Europske Unije (UFEU), kada posljednje nadležna država članica po proteku počeka od 52 tjedna nesposobnosti za rad, tijekom kojeg su odobrena davanja za slučaj bolesti, odbije priznati pravo na davanja za invalidnost na temelju članka 57. Uredbe (EZ) br. 883/20041 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a druga država članica koja nije posljednje nadležna za ispitivanje prava na odobrenje razmjernog dijela davanja za invalidnost primjenjuje poček od 104 tjedna u skladu s nacionalnim pravom te države članice?

Je li u tom slučaju u skladu s pravom na slobodu kretanja da dotična osoba tijekom tog počeka treba primati socijalnu pomoć ili pak članci 45. i 48. UFEU-a obvezuju državu koja nije posljednje nadležna da pravo na davanja za invalidnost ispita nakon isteka počeka prema zakonodavstvu posljednje nadležne države članice, čak i ako to nije dopušteno nacionalnim pravom države članice koja nije posljednje nadležna?

____________

1 SL 2004, L 166, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)