Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2018-0219\tra-doc-et-req_comm-t-0219-2018-201803417-02_00.doc

30. märtsil 2018 esitatud hagi – Piaggio & C. versus EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mopeedid)

(kohtuasi T-219/18)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Jacobacci)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Hiina)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune disainilahendus: ühenduse disainilahendus 1 783 655-0002

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 19. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 1496/2015-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tunnistada käesolevas hagis esitatud kõigil põhjustel kehtetuks teisele menetluspoolele apellatsioonikojas kuuluv ühenduse disainilahendus 1 783 655-0002;

mõista menetlusega apellatsioonikojas seonduvad kulud välja kostjalt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas Üldkohtu kodukorra artikli 190 alusel ja

mõista kõik käesoleva menetlusega seonduvad kohtukulud välja EUIPO-lt ja võimalikult menetlusse astujalt.

Väited

Ühenduse disainilahenduse määruse artikli 6 väär tõlgendamine ja kohaldamine;

ühenduse disainilahenduse määruse artikli 25 lõike 1 punkti e rikkumine;

ühenduse disainilahenduse määruse artikli 25 lõike 1 punkti f rikkumine.

____________