Language of document :

2018. március 30-án benyújtott kereset – Piaggio & C. kontra EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(T-219/18. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Olaszország) (képviselő: F. Jacobacci ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Kína)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott formatervezési minta: 1 783 655-0002. sz. közösségi formatervezési minta

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2018. január 19-én hozott határozata (R 1496/2015-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

semmisítse meg a jogosult 1 783 655-0002. számú közösségi formatervezésiminta-oltalmát, a jelen keresetben kifejtett okokból;

az EUIPO-t és a fellebbezési eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a Törvényszék eljárási szabályzatának 190. cikke alapján a fellebbezési tanács előtti eljárás költségeinek viselésére;

az EUIPO-t és az esetleges beavatkozó felet kötelezze a jelen eljárással összefüggő költségek viselésére.

Jogalapok

A 6/2002 rendelet 6. cikkének téves értelmezése és alkalmazása;

a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése e) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértése.

____________