Language of document :

Acțiune introdusă la 30 martie 2018 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(Cauza T-219/18)

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamantă: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italia) (reprezentant: F. Jacobacci, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, China)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul desenului sau modelului industrial în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Desenul sau modelul industrial în litigiu: desenul sau modelul industrial comunitar nr. 1 783 655-0002

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 19 ianuarie 2018 în cauza R 1496/2015-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

declararea nulității modelului industrial, proprietatea titularului, înregistrat cu numărul 1 783 655-0002, pentru motivele enumerate în cererea introductivă;

obligarea celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs și titulara desenului sau modelului industrial la plata cheltuielilor efectuate în fața camerei de recurs, potrivit articolului 190 din Regulamentul de procedură al Tribunalului;

obligarea EUIPO și a eventualei interveniente la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta procedură.

Motivele invocate

greșita interpretare și aplicare a articolului 6 din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare;

încălcarea articolului 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare;

încălcarea articolului 25 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare.

____________