Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2018. uputio Högsta domstolen (Švedska) — CeDe Group AB protiv KAN Sp. z o.o. u stečaju

(predmet C-198/18)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta domstolen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: CeDe Group AB

Druga stranka u postupku: KAN Sp. z o.o. u stečaju

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. Uredbe br. 1346/20001 tumačiti tako da se primjenjuje na tužbu koju švedskom sudu podnosi stečajni upravitelj poljskog društva – koje je predmet stečajnog postupka u Poljskoj – protiv švedskog društva radi plaćanja robe isporučene na temelju ugovora koji su ta društva sklopila prije otvaranja stečajnog postupka?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, je li relevantno da je tijekom postupka pred sudom stečajni upravitelj ustupio predmetno potraživanje društvu koje je stupilo u postupak umjesto stečajnog upravitelja?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje, je li relevantno da je nad društvom koje je stupilo u postupak nakon toga otvoren stečajni postupak?

Ako tuženik u postupku pred sudom u situaciji poput one iznesene u prvom pitanju zahtijeva da se potraživanje stečajnog upravitelja kompenzira s protupotraživanjem koje proizlazi iz istog ugovora kao i potraživanje, je li taj slučaj kompenzacije obuhvaćen člankom 4. stavkom 2. točkom (d)?

Treba li odnos između članka 4. stavka 2. točke (d) i članka 6. stavka 1. Uredbe br. 1346/2000 tumačiti tako da se članak 6. stavak 1. primjenjuje samo ako prema pravu države u kojoj je pokrenut postupak nije moguće primijeniti kompenzaciju, ili se članak 6. stavak 1. može primijeniti i na druge situacije, primjerice kad postoji samo određena razlika u mogućnostima kompenzacije u predmetnim pravnim porecima ili kad uopće ne postoje razlike, ali se kompenzacija ipak ne priznaje u državi u kojoj je pokrenut postupak?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku (SL 2000. L 160, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 3.).