Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 19. märtsil 2018 – Jadran Dodič versus BANKA KOPER, ALTA INVEST

(kohtuasi C-194/18)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Jadran Dodič

Vastustajad: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ1 artikli 1 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ettevõtja või ettevõtja osa õiguslikuks üleminekuks tuleb kvalifitseerida ka niisugune üleminek, millega on tegemist käsitletaval juhul ning mille käigus läksid üle klientide finantsinstrumendid ja muu varaline tegevus (konkreetselt väärtpaberid), klientide immateriaalsete väärtpaberite ning muude finants- ja lisateenuste raamatupidamisarvestus ning arhiiv, arvestades, et pärast seda, kui esimene vastustaja börsimaakleritegevuse lõpetas, sõltus see, kas neid teenuseid hakkab osutama teine vastustaja, kokkuvõttes volitajate (klientide) otsusest?

Kas kirjeldatud asjaoludel on määrava tähtsusega nende volitajate arv, kellele teine vastustaja pärast seda, kui esimene vastustaja börsimaakleritegevuse lõpetas, praegu neid teenuseid osutab?

Kas asjaolul, et esimene vastustaja jätkab oma tegevust volitajate suhtes kontrollitava finantsvahendusühinguna ja teeb seejuures teise vastustajaga koostööd, on mingit tähtsust selle üle otsustamisel, kas tegemist on ettevõtja või ettevõtte üleminekuga?

____________

1 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16; ELT eriväljaanne 05/004, lk 98).