Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. ožujka 2018. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Jadran Dodič protiv BANKA KOPER, ALTA INVEST

(predmet C-194/18)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Jadran Dodič

Tuženik: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Prethodna pitanja

Treba li odredbu članka 1. stavka 1. Direktive Vijeća 2001/23/EZ1 tumačiti na način da se mora smatrati pravnim prijenosom poduzeća ili dijela poduzeća i prijenos kao što je onaj koji se dogodio u okolnostima predmetnog slučaja, koji se odnosio na financijske instrumente i ostalu imovinu klijenata (konkretno, vrijednosne papire), vođenje računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira klijenata i ostale financijske i pomoćne usluge, kao i arhivu, uzimajući u obzir činjenicu da je, nakon prestanka obavljanja djelatnosti burzovnog posredovanja od strane prvotužene, povjeravanje pružanja tih usluga drugotuženoj u konačnici ovisilo o odluci klijenata?

Je li, u navedenim okolnostima, odlučujući broj klijenata kojima, nakon prestanka obavljanja djelatnosti burzovnog posredovanja od strane prvotužene, drugotužena u ovom trenutku pruža navedene usluge?

Utječe li, i u kojoj mjeri, na zaključak da je riječ o prijenosu poduzeća ili dijela poduzeća okolnost da prvotužena i dalje posluje s klijentima u svojstvu ovisnog društva za burzovno posredovanje i da u okviru te funkcije surađuje s drugotuženom?

____________

1     Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (SL 2001., L 82, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 151.)