Language of document :

2018 m. kovo 19 d. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jadran Dodič / BANKA KOPER, ALTA INVEST

(Byla C-194/18)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas pirmojoje instancijoje, apeliantas ir kasatorius: Jadran Dodič

Atsakovai pirmojoje instancijoje: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Tarybos direktyvos 2001/23/EB1 1 straipsnio 1 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad teisiniu įmonės ar jos dalies perdavimu taip pat laikytinas perdavimas esant nagrinėjamos bylos aplinkybėms, t. y. finansinių priemonių ir kitos su klientų turtu susijusios veiklos (konkrečiai, vertybinių popierių), klientų nematerialių skolos vertybinių popierių apskaitos, kitų finansinių ir papildomų paslaugų ir archyvo perdavimas, atsižvelgiant į tai, kad pirmajam atsakovui nutraukus biržos tarpininko veiklą šių paslaugų patikėjimas teikti antrajam atsakovui iš esmės priklausė nuo užsakovų (klientų) sprendimo?

2.    Ar nurodytomis aplinkybėmis lemiamą reikšmę turi skaičius klientų, kuriems po to, kai pirmasis atsakovas nutraukė biržos tarpininko veiklą, antrasis atsakovas šiuo metu teikia minėtas paslaugas?

3.    Ar aplinkybė, kad pirmasis atsakovas tęsia savo veiklą su užsakovais kaip priklausomo biržos tarpininko veiklą vykdanti bendrovė ir užsiimdamas šia veikla bendradarbiauja su antruoju atsakovu, turi įtakos nustatant, ar įvyko įmonės ar verslo perdavimas?

____________

1 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 2001 3 22, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98).