Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2018. uputio Obvodní soud pro Prahu (Češka Republika) – Libuše Králová protiv Primera Air Scandinavia

(predmet C-215/18)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Obvodní soud pro Prahu

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Libuše Králová

Tuženik: Primera Air Scandinavia

Prethodna pitanja

Je li između tužiteljice i tuženika postojao ugovorni odnos u smislu članka 5. stavka 1. Uredbe [Vijeća] br. 44/20011 o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, čak i ako oni nisu sklopili ugovor, a let je bio dio usluga u paket aranžmanima pruženih na temelju ugovora između tužiteljice i treće strane (putnička agencija)?

Može li se taj odnos okvalificirati kao potrošački ugovor u skladu s člancima 15. do 17. iz odjeljka 4. Uredbe [Vijeća] br. 44/2001 o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima?

Ima li tuženik pasivnu legitimaciju u slučaju tužbe kojom se traži naknada štete na temelju zahtjeva proizišlih iz Uredbe [(EZ)] br. 261/2004 [Europskog parlamenta i Vijeća] od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta [u polasku] […] te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91?

____________

1 (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)