Language of document :

Az Obvodním soudem pro Prahu (Cseh Köztársaság) által 2018. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Libuše Králová kontra Primera Air Scandinavia

(C-215/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Obvodní soud pro Prahu

Az alapeljárás felei

Felperes: Libuše Králová

Alperes: Primera Air Scandinavia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Fennáll-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 [tanácsi] rendelet1 5. cikke 1. pontjának alkalmazása szempontjából szerződéses jogviszony a felperes és az alperes között annak ellenére, hogy a felperes és az alperes nem kötött egymással szerződést, és a repülőút a felperes és valamely harmadik fél (utazási iroda) közötti szerződés alapján nyújtott szolgáltatáscsomag részét képezte?

E jogviszony a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 4. szakaszának 15–17. cikkével összhangban minősíthető e fogyasztói jogviszonynak?

Perelhető-e az alperes a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/[EK] [európai parlamenti és tanácsi] rendeletből eredő követelések érvényesítése iránt indított eljárásban?

____________

1 HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.