Language of document :

2018 m. kovo 26 d. Obvodní soud pro Prahu 8 (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Libuše Králová / Primera Air Scandinavia

(Byla C-215/18)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Obvodní soud pro Prahu 8

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Libuše Králová

Atsakovė: Primera Air Scandinavia

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tarp ieškovės ir atsakovės egzistavo sutartiniai santykiai, kaip jie suprantami pagal [Tarybos] reglamento Nr. 44/20011 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 1 punktą, nors ieškovė ir atsakovė nebuvo sudariusios sutarties, o skrydis buvo pagal ieškovės ir trečiosios šalies (kelionių agentūros) sutartį teikiamo paslaugų paketo dalis?

2.    Ar tokie santykiai gali būti laikomi vartojimo santykiais, kaip jie suprantami pagal [Tarybos] reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 4 skirsnio 15–17 straipsnius?

3.    Ar atsakovei galima pareikšti ieškinį, kuriuo siekiama reikalavimų, kildinamų iš 2004 m. vasario 11 d. [Europos Parlamento ir Tarybos] reglamento [(EB)] Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, patenkinimo?

____________

1 OL L 12, 2001, p. 1.