Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodním soud pro Prahu (Republica Cehă) la 26 martie 2018 – Libuše Králová/Primera Air Scandinavia

(Cauza C-215/18)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Obvodní soud pro Prahu

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Libuše Králová

Pârâtă: Primera Air Scandinavia

Întrebările preliminare

Între reclamantă și pârâtă a existat o relație contractuală în sensul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul [Consiliului] (CE) nr. 44/20011 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, deși nu s-a încheiat niciun contract între reclamantă și pârâtă, iar zborul a reprezentat o componentă a unui pachet de servicii prestate în baza unui contract încheiat între reclamant și o terță parte (agenție de turism)?

Se poate considera că această relație contractuală rezultă dintr-un contract încheiat cu consumatorii, în sensul secțiunii 4, articolele 15-17 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială?

Pârâta are calitate procesuală pasivă în raport cu cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 [al Parlamentului European și al Consiliului] din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91?

____________

1 JO 2001, L 12, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 3, p. 74.