Language of document :

2018 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-207/18)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier, G. von Rintelen ir J. Samnadda

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad iki 2016 m. balandžio 10 d. nepriėmusi 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje1 įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, ar bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 43 straipsnį.

Vadovaujantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Ispanijos Karalystei 123 928,64 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas įsipareigojimo priimti teisės nuostatas, skirtas Direktyvai 2014/26/ES įgyvendinti, arba bet kuriuo atveju apie jas pranešti Komisijai neįvykdymas, paskelbimo dienos.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kaip nustatyta Direktyvos 2014/26/ES 43 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. balandžio 10 d., ir nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

Kadangi Ispanijos Karalystė nesiėmė veiksmų užtikrinti visišką Direktyvos 2014/26/ES perkėlimą į nacionalinę teisę ir nepranešė Komisijai apie direktyvos perkėlimo priemones, Komisija nusprendė pareikšti Teisingumo Teisme šį ieškinį.

Komisija siūlo skirti Ispanijos Karalystei 123 928,64 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos; baudos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, trukmę ir atgrasomąjį poveikį, taip pat į šios valstybės narės mokumą.

____________

1 OL L 84, 2014, p. 72.