Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Krajský súd v Bratislave [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PPC Power a.s. kontra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(C-302/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Környezet – 2003/87/EK irányelv – Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere – Célkitűzések – A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása – Az átruházott és a fel nem használt kibocsátási egységek adókötelessé tételéről rendelkező nemzeti szabályozás)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský súd v Bratislave

Az alapeljárás felei

Felperes: PPC Power a.s.

Alperesek: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Rendelkező rész

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely 80%-os adókulcsot vet ki az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere alá tartozó vállalkozások által értékesített vagy fel nem használt, térítésmentesen kiosztott kibocsátási egységek értéke után.

____________

1 HL C 269., 2017.8.14