Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation - Francie) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL v. Demeures terre et tradition SARL

(Věc C-645/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Nezávislí obchodní zástupci – Směrnice 86/653/EHS – Nárok obchodního zástupce na odškodnění nebo náhradu škody po zániku smlouvy o obchodním zastoupení – Článek 17 – Vyloučení nároku na odškodnění v případě ukončení smlouvy ve zkušební době stanovené ve smlouvě“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Žalovaná: Demeures terre et tradition SARL

Výrok

Článek 17 směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců musí být vykládán v tom smyslu, že při zániku smlouvy o obchodním zastoupení se i v případě, že k tomuto zániku dojde ve zkušební době stanovené v této smlouvě, uplatní režim odškodnění stanovený v odstavci 2 tohoto článku a režim náhrady škody stanovený v jeho odstavci 3.

____________

1 Úř. věst. C 70, 6.3.2017.