Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL kontra Demeures terre et tradition SARL

(C-645/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök – 86/653/EGK irányelv – A kereskedelmi ügynök kártalanításhoz vagy a kár megtérítéséhez való joga a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése után – 17. cikk – A kártalanításhoz való jog kizárása a szerződésnek az abban kikötött próbaidő során történő megszüntetése esetén)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Alperes: Demeures terre et tradition SARL

Rendelkező rész

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglalt, a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnésének esetére vonatkozó kártalanítási, illetve kártérítési rendszer abban az esetben is alkalmazandó, ha e megszűnésre az e szerződésben kikötött próbaidő során kerül sor.

____________

1 HL C 70., 2017.3.6.