Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation - Franța) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(Cauza C-645/16)1

(Trimitere preliminară – Agenți comerciali independenți – Directiva 86/653/CEE – Dreptul agentului comercial la o indemnizație sau la repararea prejudiciului după încetarea contractului de agenție comercială – Articolul 17 – Excluderea dreptului la indemnizație în caz de reziliere a contractului în perioada de probă prevăzută în contract)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurentă: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Intimată: Demeures terre et tradition SARL

Dispozitivul

Articolul 17 din Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți trebuie interpretat în sensul că regimurile de despăgubire și de reparare pe care le prevede acest articol la alineatul (2) și, respectiv, la alineatul (3), în caz de încetare a contractului de agenție comercială, sunt aplicabile atunci când această încetare intervine în perioada de probă stipulată în contractul menționat.

____________

1     JO C 70, 6.3.2017.