Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(Zadeva C-645/16)1

(Predhodno odločanje – Samozaposleni trgovski zastopniki – Direktiva 86/653/EGS – Pravica trgovskega zastopnika do nadomestila ali odškodnine po prenehanju veljavnosti pogodbe o trgovskem zastopanju – Člen 17 – Izključitev pravice do nadomestila v primeru naročiteljeve odpovedi pogodbe v poskusnem obdobju, določenem v pogodbi)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Demeures terre et tradition SARL

Izrek

Člen 17 Direktive Sveta 86/653/EGS z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih je treba razlagati tako, da se ureditvi nadomestila in odškodnine, ki ju ta člen v odstavku 2 oziroma odstavku 3 določa v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe o trgovskem zastopanju, uporabita, kadar do tega prenehanja pride v poskusnem obdobju, določenem v tej pogodbi.

____________

1 UL C 70, 6.3.2017.