Language of document :

Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Coca-Cola versus EUIPO - Mitico (Master)

(kohtuasi T-61/16)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Master taotlus – Varasemad Euroopa Liidu kujutismärgid Coca-Cola ja varasem siseriiklik kujutismärk C – Suhteline keeldumispõhjus – Varasemate kaubamärkide maine ärakasutamine – Tõendid taotletud kaubamärki sisaldava tähise kaubandusliku kasutamise kohta väljaspool Euroopa Liitu – Loogilised järeldused – Pärast seda tehtud otsus, kui Üldkohus varasema otsuse tühistas – Määruse (EL) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 ja artikli 65 lõige 6 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5 ja artikli 72 lõige 6))

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: S. Malynicz, QC, barrister S. Baran, solicitor D. Stone ja solicitor A. Dykes)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Süüria) (esindaja: advokaat A.-E. Malami)

Ese

EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. detsembri 2015. aasta otsuse (asi R 1251/2015-4) peale esitatud hagi, mis käsitleb The Coca-Cola Company ja Mitico vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 2. detsembri 2015. aasta otsus (asi R 1251/2015-4).

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja The Coca-Cola Company kohtukulud ja EUIPO apellatsioonikoja menetluses kantud kulud.

Jätta Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 111, 29.3.2016.