Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2017 – Coca-Cola v. EUIPO – Mitico (Master)

(asia T-61/16)1

(EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Master rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit Coca-Cola ja aikaisempi kansallinen kuviomerkki C – Suhteellinen hylkäysperuste – Aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö – Todisteet rekisteröiväksi haetun tavaramerkin sisältävän merkin kaupallisesta käytöstä unionin ulkopuolella – Loogiset johtopäätökset – Päätös, joka on tehty unionin yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman päätöksen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 65 artiklan 6 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta ja 72 artiklan 6 kohta))

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone, solicitor ja A. Dykes, solicitor

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskos, Syyria) (edustaja: asianajaja A.-E. Malamis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 2.12.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1251/2015-4), joka koskee osapuolten The Coca-Cola Company ja Mitico välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 2.12.2015 tekemä päätös (asia R 1251/2015-4) kumotaan.

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan The Coca-Cola Companyn oikeudenkäyntikulut EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1     EUVL C 111, 29.3.2016.