Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO - Mitico (Master)

(Zadeva T-61/16)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Master – Prejšnje figurativne znamke Evropske unije Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C – Relativni razlog za zavrnitev – Neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk – Dokazi v zvezi s komercialno uporabo znaka, ki vsebuje prijavljeno znamko, zunaj Unije – Logično sklepanje – Odločba, ki je bila sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razveljavilo – Člen 8(5) in člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(5) in člen 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001))

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Združene države) (zastopniki: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone in A. Dykes, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damask, Sirija) (zastopnik: A.-E. Malami, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 2. decembra 2015 (zadeva R 1251/2015-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama The Coca Cola Company in Mitico.

Izrek

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. decembra 2015 (zadeva R 1251/2015-4) se razveljavi.

EUIPO nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba The Coca-Cola Company, vključno s stroški pred odborom za pritožbe EUIPO.

Družba Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 111, 29.3.2016.