Language of document :

Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Coca-Cola mot EUIPO - Mitico (Master)

(Mål T-61/16)(1 )

(”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Master – De äldre EU-figurmärkena Coca-Cola och det äldre nationella figurmärket C – Relativt registreringshinder – Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé – Bevis om kommersiell användning, utanför unionen, av ett kännetecken som innehåller det sökta varumärket – Logiska slutledningar – Beslut som antagits efter det att tribunalen ogiltigförklarat ett äldre beslut – Artiklarna 8.5 och 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.5 och 72.6 i förordning (EU) 2017/1001)”)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Förenta staterna) (ombud: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone och A. Dykes, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten A.-E. Malami)

Saken

Ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 2 december 2015 (ärende R 1251/2015-4) om ett invändningsförfarande mellan The Coca-Cola Company och Mitico.

Domslut

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 2 december 2015 (ärende R 1251/2015-4) ogiltigförklaras.

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta The Coca-Cola Companys rättegångskostnader, även de kostnader som uppkommit för företaget under förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1     EUT C 111, 29.3.2016.