Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2017 – Xiaomi v. EUIPO – Apple (MI PAD)

(Věc T-893/16)1

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MI PAD – Starší slovní ochranná známka Evropské unie IPAD – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Podobnost výrobků a služeb“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Xiaomi, Inc. (Peking, Čína) (zástupci: T. Raab a C. Tenkhoff, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Ivanauskas, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, a G. Tritton, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. září 2016 (věc R 363/2016-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Apple a Xiaomi.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti Xiaomi, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 46, 13.2.2017.