Language of document :

Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Xiaomi, Inc. versus EUIPO (MI PAD)

(kohtuasi T-893/16)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi MI PAD taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk IPAD – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Segiajamise tõenäosus – Tähiste sarnasus – Kaupade ja teenuste sarnasus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Xiaomi, Inc. (Peking, Hiina) (esindajad: advokaadid T. Raab ja C. Tenkhoff)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Ivanauskas)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Apple Inc. (Cupertino, California, Ühendriigid) (esindajad: solicitor J. Olsen, solicitor P. Andreottola ja barrister G. Tritton)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 22. septembri 2016 aasta otsuse (asi R 363/2016-1) pealemis käsitleb vastulausemenetlust Apple’i ja Xiaomi vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Xiaomi, Inc.-lt.

____________

1 ELT C 46, 13.2.2017.