Language of document :

Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2017. – Xiaomi protiv EUIPO-a – Apple (MI PAD)

(predmet T-893/16)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije MI PAD – Raniji verbalni žig Europske unije IPAD – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Sličnost znakova – Sličnost proizvoda i usluga”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Xiaomi, Inc. (Peking, Kina) (zastupnici: T. Raab i C. Tenkhoff, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Ivanauskas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors i G. Tritton, barrister)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. rujna 2016. (predmet R 363/2016-1) o postupku povodom prigovora između društava Apple i Xiaomi.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Xiaomi, Inc. nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 46, 13. 2. 2017.