Language of document :

Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Xiaomi mot EUIPO – Apple (MI PAD)

(Mål T-893/16)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om EU-ordmärket MI PAD – Äldre EU-ordmärket IPAD – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Risk för förväxling – Känneteckenslikhet – Varu- eller tjänsteslagslikhet)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Xiaomi, Inc. (Peking, Kina) (ombud: advokaterna T. Raab och C. Tenkhoff)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Ivanauskas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, och G. Tritton, barrister)

Saken

Överklagande av det beslut som första överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 22 september 2016 (ärende R 363/2016-1), angående ett invändningsförfarande mellan Apple och Xiaomi.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Xiaomi, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1     EUT C 46, 13.2.2017.