Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.4.2018 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ym. v. EKP

(yhdistetyt asiat T-133/16–T-136/16)1

(Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 3 kohta – Luottolaitoksen toimintaa tosiasiallisesti johtava henkilö – Direktiivin 2013/36/EU 13 artiklan 1 kohta ja Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511–13 §:n toinen alakohta – Luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen puheenjohtajuuden päällekkäisyyttä luottolaitoksen valvontatehtävän ja saman luottolaitoksen pääjohtajuuden osalta koskeva kielto – Direktiivin 2013/36/EU 88 artiklan 1 kohdan e alakohta ja Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511–58 §)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja asiassa T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Ranska) (edustajat: asianajajat P. Mele ja H. Savoie)

Kantaja asiassa T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Ranska) (edustajat: asianajajat P. Mele ja H. Savoie)

Kantaja asiassa T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Ranska) (edustajat: asianajajat P. Mele ja H. Savoie)

Kantaja asiassa T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Ranska) (edustajat: asianajajat P. Mele ja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Karpf ja C. Hernández Saseta, avustajanaan asianajaja A. Heinzmann)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik ja A. Steiblytė)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuvat kanteet, joissa vaaditaan kumoamaan seuraavat EKP:n päätökset: luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15.4.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (EUVL 2013, L 287, s. 63) 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa 16.4.2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL 2014, L 141, s. 1) 93 artiklan ja Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 §:n nojalla annetut päätökset ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/101 ja ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/99

Tuomiolauselma

Kanteet hylätään.

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ja Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 175, 17.5.2016.