Language of document :

2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ir kt. / ECB

(Sujungtos bylos T-133/16–T-136/16)1

(Ekonominė ir pinigų politika – Rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra – Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 3 dalis – Asmuo, faktiškai vadovaujantis kredito įstaigos veiklai – Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalis ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-13 straipsnio antra pastraipa – Principas, pagal kurį kredito įstaigos valdymo organo vadovas negali tuo pačiu metu vykdyti priežiūros ir tos pačios įstaigos generalinio direktoriaus funkcijų – Direktyvos 2013/36 88 straipsnio 1 dalies e punktas ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-58 straipsnis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė byloje T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Provanso Eksas, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Ieškovė byloje T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Ieškovė byloje T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Sentas, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Ieškovė byloje T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amjenas, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas A. Karpf ir C. Hernández Saseta, padedamų advokato A. Heinzmann

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci, K.-P. Wojcik ir A. Steiblytės

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiami prašymai panaikinti 2016 m. sausio 29 d. ECB sprendimus

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 ir ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, priimtus taikant 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013, p. 63), 4 straipsnio 1 dalies e punktą, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (OL L 141, 2014, p. 1), 93 straipsnį ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ir R. 612-29-3 straipsnius.

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinius.

2.    Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ir Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie padengia savo pačių ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.    Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 175, 2016 5 17.