Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 2. srpna 2017 – Repsol Butano S.A. v. Administración del Estado

(Věc C-473/17)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Repsol Butano S.A.

Žalovaná: Administración del Estado

Předběžné otázky

Je ve světle judikatury stanovené ve věci Federutility1 slučitelné s touto judikaturou nebo v souladu se zásadou proporcionality opatření spočívající ve stanovení maximální ceny lahví se zkapalněným plynem jako opatření na ochranu sociálně zranitelných spotřebitelů, pokud nastává, a to alternativně nebo spolu s ostatními, některá z dále vyjmenovaných okolností?

–    opatření je přijímáno obecně pro všechny spotřebitele a na dobu neurčitou, „dokud nebudou podmínky konkurence a hospodářské soutěže na tomto trhu považovány za dostatečné“,

–    opatření platí již po více než [1]8 let,

–    opatření může napomáhat zmrazení situace nízké míry konkurence, jelikož představuje překážku vstupu nových účastníků na trh.

Je ve světle judikatury stanovené v uvedené věci Federutility slučitelné s touto judikaturou nebo v souladu se zásadou proporcionality opatření spočívající v povinné distribuci zkapalněného plynu v lahvích do domácností jako opatření na ochranu sociálně zranitelných spotřebitelů nebo obyvatel žijících v těžko přístupných oblastech, pokud nastává, a to alternativně nebo spolu s ostatními, některá z okolností vyjmenovaných v předchozí otázce?

____________

1 Rozsudek ze dne 20. dubna 2010, Federutility a další (C-265/08, EU:C:2010:205).