Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 2. augustil 2017 – Repsol Butano S.A. versus Administración del Estado

(kohtuasi C-473/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Repsol Butano S.A.

Vastustaja: Administración del Estado

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kohtuasjas Federutility1 sedastatud kohtupraktikat arvestades on sellega kooskõlas või vastavuses proportsionaalsuse põhimõttega kaitsemeetmena sotsiaalselt kaitsetumate tarbijate jaoks meede, millega kehtestatakse pakendatud veeldatud gaasi ballooni maksimumhind, kui esineb alternatiivselt või koos mõni järgnevalt loetletud asjaolu:

–    meede võetakse üldiselt kõikide tarbijate jaoks ja määramata ajaks „niikaua, kui konkurentsitingimusi sellel turul ei peeta piisavaks“,

–    meedet on juba kohaldatud üle [1]8 aasta,

–    meede võib süvendada vähese konkurentsi olukorra stagneerumist, kuna see takistab uute ettevõtjate turule tulemist?

2.    Kas nimetatud kohtuasjas Federutility sedastatud kohtupraktikat arvestades on mõne eelmises küsimuses loetletud asjaolu alternatiivselt või koos esinemise korral selle kohtupraktikaga kooskõlas või vastavuses proportsionaalsuse põhimõttega kaitsemeetmena sotsiaalselt kaitsetumate või raskesti ligipääsetavates piirkondades elavate tarbijate jaoks pakendatud veeldatud gaasi kohustusliku koju tarnimise meede?

____________

1 Kohtuotsus, 20.4.2010, Federutility jt, C-265/08, EU:C:2010:205.