Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Repsol Butano S.A. kontra Administración del Estado

(C-473/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Repsol Butano S.A.

Alperes: Administración del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Federutility-ügyben1 kialakított ítélkezési gyakorlatára tekintettel, összeegyeztethető-e azzal, illetve tiszteletben tartja-e az arányosság elvét a cseppfolyósított gázt tartalmazó palackra vonatkozóan a maximális árat meghatározó intézkedés mint a szociálisan kiszolgáltatott fogyasztók védelmére irányuló intézkedés, ha az alább felsorolt valamelyik körülmény felváltva vagy egyidejűleg bekövetkezik:

–    az intézkedést valamennyi fogyasztóra nézve általános jelleggel és határozatlan időre fogadják el, „amennyiben e piacon nem tekinthetők megfelelőnek a verseny és a versenyhelyzet feltételei”,

–    az intézkedés már több, mint [1]8 éve létezik,

–    az intézkedés hozzájárulhat a szűkös versenyhelyzethez befagyasztásához, mivel akadályozza az új gazdasági szereplők belépését?

A hivatkozott Federutility-ügyben kialakított ítélkezési gyakorlatra tekintettel, összeegyeztethető-e azzal, illetve tiszteletben tartja-e az arányosság elvét a palackos cseppfolyósított gáz házhoz szállításra irányuló intézkedés mint a szociálisan kiszolgáltatott fogyasztók és a nehezen megközelíthető területeken élők védelmére irányuló intézkedés, ha az előző kérdésben felsorolt valamelyik körülmény felváltva vagy egyidejűleg bekövetkezik?

____________

1 2010 április 20-i Federutility és társai ítélet, C-265/08, EU:C2010:205