Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 2. avgusta 2017 – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

(Zadeva C-473/17)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Repsol Butano S.A.

Tožena stranka: Administración del Estado

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je – ob upoštevanju sodne prakse iz zadeve Federutility1  – ukrep o določitvi najvišje cene za jeklenko utekočinjenega plina v jeklenkah kot ukrep varstva socialno ranljivih uporabnikov skladen s to sodno prakso oziroma ali se s takim ukrepom spoštuje načelo sorazmernosti, če je podana – alternativno ali kumulativno – katera od teh okoliščin:

–    ukrep se sprejme na splošno za vse potrošnike in za nedoločeno obdobje, ki traja, „dokler se pogoji konkurence na tem trgu ne bodo šteli za zadostne“,

–    ukrep traja že več kot [1]8 let,

–    ukrep lahko pripomore k zamrznitvi položaja šibke konkurence, ker pomeni oviro za vstop novih operaterjev.

2.    Ali je – ob upoštevanju sodne prakse iz omenjene zadeve Federutility – ukrep obvezne dobave utekočinjenega plina v jeklenkah na dom kot ukrep varstva socialno ranljivih uporabnikov ali prebivalcev težko dostopnih območij skladen s to sodno prakso oziroma ali se s takim ukrepom spoštuje načelo sorazmernosti, če je podana – alternativno ali kumulativno – katera od okoliščin, naštetih v prvem vprašanju?

____________

1 Sodba z dne 20. aprila 2010, Federutility in drugi, C-265/08, EU:C:2010:205.