Language of document :

A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2018. április 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „UniCredit Leasing” EAD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(C-242/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felperes: „UniCredit Leasing” EAD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megengedi-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv1 90. cikkének (1) bekezdése pénzügyi lízingszerződés felmondása esetén az adóalap csökkentését és annak a hozzáadottérték-adónak a visszatérítését, amelyet a szerződés teljes érvényességi idejére vonatkozó havi lízingdíjak összegéből származó adóalapon alapuló jogerős adóellenőrzési határozattal állapítottak meg?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az irányelv 90. cikke (1) bekezdésében említett esetek közül mely esetre hivatkozhat a tagállammal szemben a lízingbeadó a lízingszerződésnek a fizetendő lízingdíjak részleges nemfizetése miatti felmondása esetén a hozzáadottérték-adó adóalapjának a fizetendő, azonban a fizetés beszüntetésétől a szerződés felmondásának időpontjáig terjedő időtartamra meg nem fizetett részletek mértékében történő csökkentésének elérése céljából, miután a felmondás nem visszaható hatályú, és ezt kikötéssel magában a szerződésben megerősítik?

Megengedi-e a hozzáadottérték-adó irányelv 90. cikkének (2) bekezdése azt a következtetést, hogy az olyan esetben, mint amely a jelen ügyben szerepel, a hozzáadottérték-adó irányelv 90. cikke (1) bekezdésének alóli kivételről van szó?

Lehetővé teszi-e a hozzáadottérték-adó irányelv 90. cikke (1) bekezdésének az értelmezése annak megállapítását, hogy a felmondásnak a rendelkezésben használt fogalma azt az esetet is magában foglalja, amikor a lízingbeadó a zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében a lízingbevevőtől már nem követelheti a lízingdíj megfizetését, mivel a lízingszerződést a szerződésnek a lízingbevevő általi nemteljesítése miatt felmondta, azonban a szerződés szerint kártérítésre jogosult valamennyi olyan meg nem fizetett lízingdíj összegében, amelyek a lízing érvényességi idejének a végéig esedékessé válnának?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.